Ansvarsfriskrivning

Syftet med denna webbplats är att tillhandahålla information om ett internationellt forskningsprojekt kring behandling av PMS besvär hos kvinnor. Projektet koordineras av Louis Bolk Insitute i Bunnik, Nederländerna.

Information på webbplatsen
Informationen på denna webbplats har sammanställts med högsta omsorg, texten och dokumentationen som informerar om studien är en del av den information som presenterats för den etiska nämnd som givit tillstånd för studiens genomförande.

Ansvar
De deltagande organisationerna kan ej ställas till svars för skada eller förlust som möjligen kan ha uppstått till följd av access och användning av denna webbplats, eller dess länkar till andra webbplatser.

Intellektuell egendom
Sammanfattningen av detta projekt får kopieras och spridas utan vidare tillstånd. All annan text får ej användas, skrivas ut eller förändras i någon form utan tillstånd från Louis Bolk Institute. Upphovsrätten till texter och illustrationer tillhör Louis Bolk Institute i Nederländerna, samt de deltagande forskarna.