Disclaimer

Het doel van deze website is informatie te geven over het internationale onderzoek naar behandeling van
vrouwen met PMS, dat wordt uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut te Bunnik.

Informatie op de website
De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De teksten waarin het onderzoek wordt toegelicht zijn onderdeel van de documenten die zijn ingediend bij de medisch ethische commissie die dit onderzoek heeft beoordeeld.

Aansprakelijkheid
De deelnemende organisaties zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die ontstaat door gebruikmaking van de op deze internetsite aangeboden informatie en/of direct of indirect gelinkte externe websites.

Externe links
De website bevat een aantal externe links. Deze links staan op de website vermeld als service voor de bezoeker van deze site. De deelnemende organisaties kunnen echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina’s van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van de externe links.

Intellectueel eigendom
De teksten van deze website mogen, uitgezonderd de samenvatting, niet zonder voorafgaande toestemming worden gekopieerd of gewijzigd, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt. Het intellectuele eigendomsrecht van deze website (teksten en illustraties) berust bij de onderzoekers en het Louis Bolk Instituut te Bunnik.