Opzet van het onderzoek

Toestemming, vrijwilligheid, anonimiteit
Vrouwen krijgen na het intake gesprek minstens 24 uur bedenktijd. Daarna kunnen zij het toestemmingsformulier ondertekenen. Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig. Alle deelnemers hebben op ieder moment het recht om zonder opgaaf van redenen af te zien van verdere deelname aan het onderzoek. Een beslissing om medewerking aan het onderzoek te beëindigen, heeft geen invloed op de behandeling. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt, met codering.

Diagnose PMS/PMDD
Voorafgaand aan de eerste afspraak voor homeopathische behandeling houden de vrouwen die willen deelnemen gedurende twee menstruatiecyclussen een PMS dagboek bij. Op een voorgedrukt formulier geven zij dagelijks cijfers als zij die dag klachten hebben. Het invullen van het dagboek is noodzakelijk om vast te stellen of de klachten vallen onder de diagnosecategorie PMS/PMDD/premenstruele klachten. Als de diagnose bevestigd wordt door de ingevulde dagboeken,dan kan een vrouw deelnemen aan het onderzoek.

Loting en herkansing
Door middel van loting wordt vastgesteld in welke behandelgroep een vrouw komt, de groep met aanvullende homeopathische behandeling of de groep met alleen behandeling door de huisarts. We verwachten dat in beide groepen verbetering van klachten zal optreden. Vrouwen die een voorkeur hebben voor homeopathie, maar die andere behandelgroep loten, kunnen na 4 maanden alsnog een homeopathische behandeling volgen. Dat valt dan buiten het onderzoek.

Homeopathische behandeling
In de periode voor de behandeling start, vult de vrouw een de speciale homeopathische vragenlijst in. Met behulp daarvan stelt de behandelend homeopathisch arts vast met welk homeopathisch geneesmiddel de behandeling zal worden gestart. De homeopathische behandeling wordt gegeven als enige therapie of naast een eventuele reguliere behandeling.

Gebruikelijke reguliere behandeling
De eigen huisarts voert de behandeling uit, zoals gebruikelijk is in de huisartsenpraktijk. Dat kan bestaan uit adviezen over voeding, leefregels en lichaamsbeweging, want vaak helpt dat al een heel stuk. Bij ernstige klachten kunnen medicijnen worden ingezet. Er kunnen bijwerkingen zijn, dat verschilt per vrouw. Er is geen dwang om een bepaalde therapie te volgen. De huisarts kiest samen met u een behandeling die past uw situatie en voorkeuren.

Hoe vaak, hoe lang?
Na aanmelding houden de vrouwen gedurende twee maanden/menstruatiecycli dagboeken bij om de diagnose te kunnen stellen. Dan volgt een intake gesprek met de onderzoeksarts. De totale behandelduur is vier maanden/cycli. Dus in totaal neemt het onderzoek per vrouw ongeveer zeven maanden in beslag.
Er is een afspraak met de behandelend arts bij het begin, na twee maanden en aan het eind, dus in totaal drie keer. Tussentijds, na één en drie maanden, is er een kort telefonisch interview met de onderzoeksarts. Regelmatig worden vragenlijsten ingevuld. In de tweede en vierde behandelmaand worden nogmaals dezelfde dagboeken bijgehouden als voor het begin van de behandeling.