Waarom dit onderzoek?

Er is geen bevredigende reguliere behandeling voor PMS
Voor PMS is tot nu toe geen bevredigende reguliere behandeling gevonden. Vroeger werden vooral hormonen gegeven. De gebruikelijke reguliere therapie voor zware PMS of PMDD is het toepassen van SSRI’s (een bepaald type antidepressivum) of het slikken van een bepaald type anticonceptiepil. Bij deze behandelingen is wetenschappelijk bewezen dat bij ernstige PMS of PMDD klachtenverlichting kan optreden. Echter, deze behandelingen kunnen gepaard gaan met bijwerkingen. Bovendien willen veel vrouwen deze middelen liever niet gebruiken. Homeopathie zou een veilig, natuurlijk alternatief kunnen bieden. Meer onderzoek daarnaar is nodig.

Een speciale vragenlijst bleek waardevol
Voor het instellen van de homeopathische behandeling ontwierpen wij een vragenlijst en een behandelschema, als hulpmiddel voor de arts om het beste passende homeopathische
geneesmiddel te selecteren. In eerder onderzoek is de waarde van deze vragenlijst in de praktijk onderzocht en bewezen. Hiermee hopen we de effectiviteit van de homeopathische behandeling voor PMS/premenstruele klachten verbeteren.

Vergelijkend onderzoek
Graag willen we nu onderzoeken welke plaats deze homeopathische behandeling kan hebben in de gezondheidszorg in Nederland, Zweden en Duitsland. Daarom doen we nu een vooronderzoek om vast te stellen of een groter internationaal onderzoek mogelijk is. In 3 landen vergelijken we de gebruikelijke behandeling bij de huisarts met aanvullende homeopathische behandeling. We meten verschillen in behandelresultaten tussen de twee groepen, afgemeten aan het verloop van de premenstruele klachten. Ook inventariseren we welke reguliere behandelingen zoal worden geadviseerd door de huisarts.

Wensen en verwachtingen
Wij vinden het belangrijk om vooraf te weten welke verwachtingen de vrouwen hebben van de behandeling, of ze een voorkeur hebben voor een bepaalde behandeling voor premenstruele klachten en op welk terrein zij verbeteringen zouden wensen. Na afloop willen wij dan weten in hoeverre de vrouwen tevreden zijn over de gevolgde behandeling en de veranderingen die zij ervaren. We willen dit onderzoeken bij 114 vrouwen met premenstruele klachten in Nederland, Duitsland en Zweden.