Over homeopathie en PMS

PMS/PMDD
Premenstruele klachten zijn lichamelijke of psychische klachten, die telkens optreden in de periode voor de menstruatie en die verdwijnen zodra de menstruatie begonnen is. De meeste vrouwen in de vruchtbare levensfase (dat is de periode waarin de menstruatie optreedt), hebben wel eens dergelijke klachten. Deze klachten worden niet altijd als hinderlijk ervaren. Vaak echter lijden vrouwen er onder, samen met hun familieleden. Bij ernstige klachten wordt de diagnose premenstrueel spanningssyndroom gesteld (PMS) of (als depressieve klachten op de voorgrond staan) premenstruele dysfore stoornis (PMDD).

Over homeopathie
Homeopathie is een natuurlijke en wetenschappelijke geneeswijze. De grondlegger ervan is Samuel Hahnemann. Hij was arts en scheikundige. In de tweede helft van de achttiende eeuw ontdekte hij een belangrijke natuurwet: "Een stof die bepaalde verschijnselen kan opwekken, is ook in staat diezelfde verschijnselen te genezen." Dit is het basisprincipe van de homeopathie geworden. Lees verder op www.homeopathie.nl.

Homeopathische behandeling van PMS
Uit praktijkregistraties van artsen voor homeopathie blijkt, dat premenstruele klachten vaak verbeteren na individuele homeopathische behandeling. Dat is een goede reden om nader onderzoek te doen. Dr. Michal Yakir heeft bij de universiteit van Jeruzalem een nog niet gepubliceerd onderzoek gedaan, waarin homeopathische behandeling werd vergeleken met placebotherapie (placebo: neppil). Hieruit bleek dat met homeopathische behandeling de PMS-klachten méér verbeterden dan bij het gebruik van placebo. Ook gebruikten de vrouwen die het echte homeopathische geneesmiddel kregen minder aanvullende, reguliere medicijnen.